Landschapstafel Hof van Delfland

Partijen (16)

Gemeenten (12)

 • 's-Gravenhage
 • Delft
 • Lansingerland
 • Maassluis
 • Midden-Delfland
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Rotterdam
 • Schiedam
 • Vlaardingen
 • Westland
 • Zoetermeer
 • Zuidplas

Provincies (1)

 • Zuid-Holland

Waterschappen (1)

 • Delfland

Overige Overheden (1)

 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Overige Partijen (1)

 • Anders: Natuurmonumenten; Stichtingen en Verenigingen betrokken bij recreatie, natuur en landschapsbeheer

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Ambtelijk

Beleidsvelden (5)

 • Cultuur en cultureel erfgoed (Musea, theaters, podia, cultureel erfgoed )
 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
 • Recreatie
 • Water (Zuivering en bescherming)
 • Anders: Landschapsontwikkeling

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Beleidsovereenkomst