LEADER Noord West Overijssel

Partijen (11)

Gemeenten (8)

 • Dalfsen
 • Hardenberg
 • Kampen
 • Ommen
 • Staphorst
 • Steenwijkerland
 • Zwartewaterland
 • Zwolle

Provincies (1)

 • Overijssel

Waterschappen (1)

 • Drents Overijsselse Delta

Overige Overheden (1)

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bevoegdheden (3)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid vast te stellen
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit
 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur
 • Ambtelijk

Beleidsvelden (5)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Energie en energietransitie
 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
 • Recreatie
 • Water (Zuivering en bescherming)

Rechtsvormen (1)

 • Escape: Samenwerkingsverband met samenwerkingsovereenkomst

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Geen