Licht GR Archeologie Kampen-Zwolle

Partijen (2)

Gemeenten (2)

  • Kampen
  • Zwolle

Aard van samenwerking (2)

  • Uitwisselen kennis
  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (2)

  • Archief
  • Cultuur en cultureel erfgoed (Musea, theaters, podia, cultureel erfgoed )

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam