Life Sciences Fund Amsterdam B.V.

Partijen (3)

Gemeenten (1)

  • Amsterdam

Provincies (1)

  • Noord-Holland

Overige Partijen (1)

  • CommerciĆ«le dienstverlener

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

  • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Besloten vennootschap