Lokale Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (Hûs en Hiem)

Partijen (17)

Gemeenten (16)

 • Achtkarspelen
 • Ameland
 • Dantumadiel
 • De Fryske Marren
 • Harlingen
 • Heerenveen
 • Leeuwarden
 • Nordeast-Fryslân
 • Ooststellingwerf
 • Opsterland
 • Schiermonnikoog
 • Smallingerland
 • Terschelling
 • Vlieland
 • Waadhoeke
 • Weststellingwerf

Provincies (1)

 • Friesland

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Cultuur en cultureel erfgoed (Musea, theaters, podia, cultureel erfgoed )
 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam