Natuurinclusief Grondgebruik Herenboeren

Partijen (5)

Gemeenten (1)

 • Boxtel

Provincies (1)

 • Noord-Brabant

Overige Overheden (1)

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige Partijen (2)

 • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)
 • Overheids-NV, -BV, -stichting, -vereniging

Aard van samenwerking (1)

 • Uitwisselen kennis

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid vast te stellen

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Duurzaamheid + circulaire economie + afvalverwerking
 • Recreatie

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Green deal