Netwerk afvalwaterketen Delfland

Partijen (3)

Gemeenten (3)

  • Delft
  • Leidschendam-Voorburg
  • Pijnacker-Nootdorp

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

  • Duurzaamheid + circulaire economie + afvalverwerking
  • Water (Zuivering en bescherming)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Netwerkcontructie: Enkelvoudige centrumregeling