Nieuwe Energie Noord-West Overijssel

Partijen (5)

Gemeenten (4)

 • Dalfsen
 • Staphorst
 • Steenwijkerland
 • Zwartewaterland

Provincies (1)

 • Overijssel

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Anders: Gezamenlijk projgecten uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Energie en energietransitie

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant