NV Intergemeentelijke Reiniging-, Afvalinzameling- en Dienstverlening Organisatie

Partijen (3)

Gemeenten (3)

  • Capelle aan den IJssel
  • Schiedam
  • Vlaardingen

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

  • Duurzaamheid + circulaire economie + afvalverwerking
  • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Naamloze vennootschap