Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Partijen (6)

Gemeenten (5)

 • 's-Hertogenbosch
 • Amsterdam
 • Bernheze
 • Haarlem
 • Velsen

Overige Partijen (1)

 • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (3)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur
 • Ambtelijk

Beleidsvelden (1)

 • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Stichting