Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland B.V./C.V.

Partijen (3)

Gemeenten (1)

 • Westland

Provincies (1)

 • Zuid-Holland

Waterschappen (1)

 • Delfland

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Woonruimte (Vluchtelingen opvang, woonruimte verdelen)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (2)

 • Zelfstandige organisatie: Besloten vennootschap
 • Zelfstandige organisatie: Anders