Passend onderwijs de kempen

Partijen (12)

Gemeenten (9)

 • Bergeijk
 • Bladel
 • Cranendonck
 • Eersel
 • Oirschot
 • Reusel-De Mierden
 • Valkenswaard
 • Veldhoven
 • Waalre

Provincies (1)

 • Noord-Brabant

Overige Overheden (1)

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Overige Partijen (1)

 • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)

Aard van samenwerking (1)

 • Uitwisselen kennis

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden

Betrokken bestuursorganen (1)

 • Ambtelijk

Beleidsvelden (1)

 • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)

Mate van verplichtheid (1)

 • Semi-verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Escape: De schoolbesturen in De Kempen hebben de opdracht gekregen om aan alle kinderen in hun regio passend basisonderwijs te bieden. Hiervoor hebben zij zich verenigd in Stichting Passend Onderwijs De Kempen. Vanuit dit verband werken zij nauw samen met gemeent