PIO landgoederenzone Swentibold

Partijen (4)

Gemeenten (1)

  • Sittard-Geleen

Provincies (1)

  • Limburg

Waterschappen (1)

  • Limburg

Overige Partijen (1)

  • Anders: LLTB, IKL, Nedcar

Aard van samenwerking (1)

  • Anders: intentieverklaring

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Afstemming: Convenant