Recreatieschap De Marrekrite

Partijen (11)

Gemeenten (10)

 • Achtkarspelen
 • Dantumadiel
 • De Fryske Marren
 • Harlingen
 • Heerenveen
 • Leeuwarden
 • Opsterland
 • Smallingerland
 • Tytsjerksteradiel
 • Weststellingwerf

Provincies (1)

 • Friesland

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Recreatie

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam