Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Partijen (9)

Gemeenten (8)

 • De Bilt
 • Houten
 • IJsselstein
 • Lopik
 • Nieuwegein
 • Stichtse Vecht
 • Utrecht
 • Woerden

Provincies (1)

 • Utrecht

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Recreatie

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam