Recreatieschap Voorne-Putten

Partijen (1)

Gemeenten (1)

  • Nissewaard

Aard van samenwerking (2)

  • Uitwisselen kennis
  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
  • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Recreatie

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam

Speciaal type samenwerkingen (1)

  • Recreatieschap