Regeling Gemeenschappelijke Orgaan Raad van Toezicht Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek

Partijen (5)

Gemeenten (5)

 • Hillegom
 • Katwijk
 • Lisse
 • Noordwijk
 • Teylingen

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid vast te stellen

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk orgaan