Regionaal Meld- en Coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaten (RMC) regio Utrecht

Partijen (10)

Gemeenten (8)

 • Bunnik
 • De Ronde Venen
 • IJsselstein
 • Montfoort
 • Oudewater
 • Utrecht
 • Vijfheerenlanden
 • Woerden

Overige Overheden (1)

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Overige Partijen (1)

 • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Ambtelijk

Beleidsvelden (1)

 • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant