Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Zuid-Holland Centraal

Partijen (7)

Gemeenten (6)

 • Lansingerland
 • Leidschendam-Voorburg
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Voorschoten
 • Wassenaar
 • Zoetermeer

Overige Partijen (1)

 • Anders: Sociale partners

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Anders: Werkgelegenheid en arbeidsmarkt

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (2)

 • Netwerkcontructie: Dienstverleningsovereenkomst
 • Afstemming: Regeling zonder meer