Regionale samenwerking De Langstraat

Partijen (3)

Gemeenten (3)

 • Heusden
 • Loon op Zand
 • Waalwijk

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Uitwisselen / poolen personeel

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (4)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
 • Ondersteunende processen (ICT, stafdiensten, bedrijfsvoering, inkoop, frontoffice)
 • Recreatie

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht