Regionale Samenwerking Leerplicht en regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC)

Partijen (5)

Gemeenten (5)

 • Gulpen-Wittem
 • Maastricht
 • Meerssen
 • Vaals
 • Valkenburg aan de Geul

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Netwerkcontructie: Enkelvoudige centrumregeling