RES Amersfoort

Partijen (10)

Gemeenten (7)

 • Amersfoort
 • Baarn
 • Bunschoten
 • Eemnes
 • Leusden
 • Soest
 • Woudenberg

Provincies (1)

 • Utrecht

Waterschappen (2)

 • Stichtse
 • Vallei en Veluwe

Aard van samenwerking (1)

 • Anders: Strategie bedenken

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid vast te stellen

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Energie en energietransitie

Mate van verplichtheid (1)

 • Semi-verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Beleidsovereenkomst

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Regionale energiestrategie (RES)