RES Friesland

Partijen (20)

Gemeenten (17)

 • Achtkarspelen
 • Ameland
 • Dantumadiel
 • De Fryske Marren
 • Harlingen
 • Heerenveen
 • Leeuwarden
 • Nordeast-Frysl├ón
 • Ooststellingwerf
 • Opsterland
 • Schiermonnikoog
 • Smallingerland
 • Terschelling
 • Tytsjerksteradiel
 • Vlieland
 • Waadhoeke
 • Weststellingwerf

Provincies (1)

 • Friesland

Waterschappen (2)

 • Noorderzijlvest
 • Wetterskip

Aard van samenwerking (1)

 • Anders: Strategie bedenken

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid vast te stellen

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Energie en energietransitie

Mate van verplichtheid (1)

 • Semi-verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Beleidsovereenkomst

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Regionale energiestrategie (RES)