ROM-D Kil lll CV

Partijen (4)

Gemeenten (3)

  • Dordrecht
  • Papendrecht
  • Zwijndrecht

Provincies (1)

  • Zuid-Holland

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht