Samenwerking Archeologie

Partijen (2)

Gemeenten (2)

  • 's-Hertogenbosch
  • Loon op Zand

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • Ambtelijk

Beleidsvelden (1)

  • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (2)

  • Afstemming: Anders
  • Escape: Dienstverleningsovereenkomst