Samenwerking Bedrijfsvoering BLNP

Partijen (4)

Gemeenten (4)

  • Bunschoten
  • Leusden
  • Nijkerk
  • Putten

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Ondersteunende processen (ICT, stafdiensten, bedrijfsvoering, inkoop, frontoffice)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Afstemming: Regeling zonder meer