Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland

Partijen (4)

Gemeenten (4)

  • Middelburg
  • Schouwen-Duiveland
  • Veere
  • Vlissingen

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Belastingen

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Netwerkcontructie: Dienstverleningsovereenkomst