Samenwerking Openbare Verlichting Beheerders Zeeland

Partijen (14)

Gemeenten (11)

 • Borsele
 • Goes
 • Hulst
 • Kapelle
 • Middelburg
 • Noord-Beveland
 • Reimerswaal
 • Sluis
 • Terneuzen
 • Tholen
 • Veere

Provincies (1)

 • Zeeland

Waterschappen (1)

 • Scheldestromen

Overige Partijen (1)

 • Overheids-NV, -BV, -stichting, -vereniging

Aard van samenwerking (3)

 • Uitwisselen kennis
 • Uitwisselen / poolen personeel
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (3)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit
 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (3)

 • Burgemeester / Commissaris van de Koning / Dijkgraaf / Voorzitter
 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Ambtelijk

Beleidsvelden (1)

 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)

Rechtsvormen (2)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam
 • Afstemming: Convenant