Samenwerking volwasseneneducatie

Partijen (9)

Gemeenten (9)

 • 's-Hertogenbosch
 • Bernheze
 • Boekel
 • Boxtel
 • Haaren
 • Heusden
 • Meierijstad
 • Oss
 • Vught

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht