Samenwerking Waterketen Noordelijke Vechtstromen

Partijen (7)

Gemeenten (5)

 • Borger-Odoorn
 • Coevorden
 • Emmen
 • Hardenberg
 • Ommen

Waterschappen (1)

 • Vechtstromen

Overige Partijen (1)

 • Anders: Waterleidingbedrijf WMD

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Ondersteunende processen (ICT, stafdiensten, bedrijfsvoering, inkoop, frontoffice)
 • Water (Zuivering en bescherming)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Bestuursovereenkomst