Samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomst inzake het inrichten van een gezamenlijke pool van ambtenaren openbare orde en veiligheid

Partijen (3)

Gemeenten (3)

  • Brunssum
  • Heerlen
  • Voerendaal

Aard van samenwerking (1)

  • Uitwisselen / poolen personeel

Bevoegdheden (2)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit
  • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • Ambtelijk

Beleidsvelden (1)

  • Veiligheid en volksgezondheid[]Veiligheidsregio, veiligheidshuis, veilig thuis/ AMHK, SAVE, GGD, GHOR, Regionaal Ambulance Vervoer (RAV)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht