Samenwerkingsovereenkomst Maritieme Cluster

Partijen (3)

Gemeenten (2)

 • Dordrecht
 • Rotterdam

Overige Overheden (1)

 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Anders: Deze samenwerkingsovereenkomst spreken de gemeente Rotterdam, de gemeente Dordrecht en de Drechtsteden af om zich in te zetten voor de ondersteuning en versterking van dit maritieme cluster binnen de bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Water (Zuivering en bescherming)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant