Samenwerkingsovereenkomst Waddenglas

Partijen (3)

Gemeenten (1)

  • Waadhoeke

Provincies (1)

  • Friesland

Overige Overheden (1)

  • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Netwerkcontructie: Anders