Stichting Bevordering Techniek Onderwijs Berkelstreek (Technieklokaal)

Partijen (4)

Gemeenten (2)

  • Berkelland
  • Lochem

Overige Partijen (2)

  • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)
  • CommerciĆ«le dienstverlener

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Stichting