Stichting Greenport Aalsmeer

Partijen (11)

Gemeenten (8)

 • Aalsmeer
 • Amstelveen
 • Amsterdam
 • De Ronde Venen
 • Haarlem
 • Haarlemmermeer
 • Nieuwkoop
 • Uithoorn

Provincies (1)

 • Noord-Holland

Overige Partijen (2)

 • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)
 • Anders: Bedrijfsleven

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit
 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (4)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)
 • Energie en energietransitie
 • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)
 • Vervoer (Vervoersregio Openbaar Vervoer, leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Stichting