Stichting Greenport regio boskoop

Partijen (5)

Gemeenten (3)

 • Alphen aan den Rijn
 • Bodegraven-Reeuwijk
 • Waddinxveen

Waterschappen (1)

 • Rijnland

Overige Partijen (1)

 • Anders

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (4)

 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)
 • Recreatie
 • Water (Zuivering en bescherming)
 • Woonruimte (Vluchtelingen opvang, woonruimte verdelen)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Stichting