Stichting Klasse (openbaar onderwijs)

Partijen (4)

Gemeenten (4)

  • Bodegraven-Reeuwijk
  • Gouda
  • Waddinxveen
  • Woerden

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Stichting