Stichting LifeScience Incubator Maastricht

Partijen (4)

Gemeenten (1)

 • Maastricht

Provincies (1)

 • Limburg

Overige Partijen (2)

 • Zorg/welzijnsinstellingen
 • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)

Aard van samenwerking (1)

 • Anders: Beheer gebouw

Bevoegdheden (3)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit
 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Stichting