Stichting Markant Friesland

Partijen (6)

Gemeenten (4)

 • Achtkarspelen
 • Dantumadiel
 • Nordeast-Frysl├ón
 • Tytsjerksteradiel

Provincies (1)

 • Friesland

Overige Overheden (1)

 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Fysiek domein (Beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, Omgevingsdienst/ Regionale Uitvoeringsdienst)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Stichting