Stichting Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties

Partijen (9)

Gemeenten (8)

 • Best
 • Eindhoven
 • Geldrop-Mierlo
 • Helmond
 • Oirschot
 • Son en Breugel
 • Veldhoven
 • Waalre

Overige Partijen (1)

 • Overheids-NV, -BV, -stichting, -vereniging

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Economie(Econmische ontwikkeling, stimulering, herstructurering)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Stichting