Stichting Surplus

Partijen (2)

Gemeenten (2)

  • Hollands Kroon
  • Schagen

Aard van samenwerking (2)

  • Uitwisselen kennis
  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit
  • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

  • Ambtelijk

Beleidsvelden (1)

  • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Stichting