Stichting Wereld Waternet

Partijen (2)

Gemeenten (1)

  • Amsterdam

Waterschappen (1)

  • Amstel

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

  • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid vast te stellen
  • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden

Betrokken bestuursorganen (2)

  • Burgemeester / Commissaris van de Koning / Dijkgraaf / Voorzitter
  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Anders: Internationale samenwerking

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Stichting