Stuurgroep Voortijdig schoolverlaten en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren

Partijen (11)

Gemeenten (9)

 • 's-Hertogenbosch
 • Bernheze
 • Boekel
 • Boxtel
 • Haaren
 • Meierijstad
 • Oss
 • Sint-Michielsgestel
 • Vught

Overige Partijen (2)

 • Onderwijsinstellingen (PO, VO, MBO/HBO/WO)
 • Anders: UWV

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (2)

 • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)
 • Anders: Arbeidsmarkt

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Convenant