TESO NV

Partijen (3)

Gemeenten (2)

  • Den Helder
  • Texel

Overige Partijen (1)

  • CommerciĆ«le dienstverlener

Aard van samenwerking (1)

  • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

  • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
  • Ambtelijk

Beleidsvelden (1)

  • Vervoer (Vervoersregio Openbaar Vervoer, leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer)

Mate van verplichtheid (1)

  • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Naamloze vennootschap