Thialf OG B.V.

Partijen (2)

Gemeenten (1)

  • Heerenveen

Provincies (1)

  • Friesland

Aard van samenwerking (1)

  • Anders: Instandhouding van IJsstadion Thialf.

Bevoegdheden (2)

  • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid vast te stellen
  • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden

Betrokken bestuursorganen (1)

  • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

  • Sport

Mate van verplichtheid (1)

  • Volledig verplicht

Rechtsvormen (1)

  • Zelfstandige organisatie: Besloten vennootschap

Speciaal type samenwerkingen (1)

  • Geen