Utrechtzorg

Partijen (6)

Gemeenten (4)

 • Amersfoort
 • Hilversum
 • Utrecht
 • Zeist

Overige Overheden (1)

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Overige Partijen (1)

 • Zorg/welzijnsinstellingen

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen kennis
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (1)

 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Ambtelijk

Beleidsvelden (1)

 • Anders: Zorgsector

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Stichting

Speciaal type samenwerkingen (1)

 • Arbeidsmarktregio