Veiligheid- en gezondheidsregio Gelderland Midden

Partijen (15)

Gemeenten (15)

 • Arnhem
 • Barneveld
 • Doesburg
 • Duiven
 • Ede
 • Lingewaard
 • Nijkerk
 • Overbetuwe
 • Renkum
 • Rheden
 • Rozendaal
 • Scherpenzeel
 • Wageningen
 • Westervoort
 • Zevenaar

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (3)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid vast te stellen
 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (5)

 • Onderwijs en leerplicht (Scholen, Leerplichtwet, opvang)
 • Sociaal domein: Participatiewet (Sociale dienst, uitkeringen, Participatiewet)
 • Sociaal domein: Jeugdwet (incl. gezamenlijke inkoop)
 • Sociaal domein: WMO (incl. gezamenlijke inkoop) (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015)
 • Veiligheid en volksgezondheid[]Veiligheidsregio, veiligheidshuis, veilig thuis/ AMHK, SAVE, GGD, GHOR, Regionaal Ambulance Vervoer (RAV)

Mate van verplichtheid (1)

 • Volledig verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam