Veiligheidsoverleg en districtelijk driehoeksoverleg

Partijen (12)

Gemeenten (10)

 • 's-Hertogenbosch
 • Bernheze
 • Boekel
 • Boxtel
 • Haaren
 • Heusden
 • Meierijstad
 • Oss
 • Sint-Michielsgestel
 • Vught

Overige Overheden (2)

 • Ministerie van Algemene Zaken
 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (2)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Veiligheid en volksgezondheid[]Veiligheidsregio, veiligheidshuis, veilig thuis/ AMHK, SAVE, GGD, GHOR, Regionaal Ambulance Vervoer (RAV)

Mate van verplichtheid (1)

 • Niet verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Afstemming: Regeling zonder meer