Veiligheidsregio Brabant-Noord

Partijen (13)

Gemeenten (10)

 • 's-Hertogenbosch
 • Bernheze
 • Boekel
 • Boxtel
 • Haaren
 • Heusden
 • Meierijstad
 • Oss
 • Sint-Michielsgestel
 • Vught

Overige Overheden (1)

 • Andere Nederlandse overheidsorganisaties

Overige Partijen (2)

 • Vrijwillige brandweer
 • Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Aard van samenwerking (2)

 • Uitwisselen / poolen personeel
 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (4)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid vast te stellen
 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit
 • Het samenwerkingsverband voert ondersteunende taken uit

Betrokken bestuursorganen (2)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur
 • Gemeenteraad / Provinciale Staten / Algemeen Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Veiligheid en volksgezondheid[]Veiligheidsregio, veiligheidshuis, veilig thuis/ AMHK, SAVE, GGD, GHOR, Regionaal Ambulance Vervoer (RAV)

Mate van verplichtheid (1)

 • Volledig verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam