Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Partijen (14)

Gemeenten (14)

 • Berg en Dal
 • Beuningen
 • Buren
 • Culemborg
 • Druten
 • Heumen
 • Maasdriel
 • Neder-Betuwe
 • Nijmegen
 • Tiel
 • West Betuwe
 • West Maas en Waal
 • Wijchen
 • Zaltbommel

Aard van samenwerking (1)

 • Samen taak uitvoeren

Bevoegdheden (3)

 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid vast te stellen
 • Het samenwerkingsverband is bevoegd beleid voor te bereiden
 • Het samenwerkingsverband voert primaire taken uit

Betrokken bestuursorganen (1)

 • College / Gedeputeerde Staten / Dagelijks Bestuur

Beleidsvelden (1)

 • Veiligheid en volksgezondheid[]Veiligheidsregio, veiligheidshuis, veilig thuis/ AMHK, SAVE, GGD, GHOR, Regionaal Ambulance Vervoer (RAV)

Mate van verplichtheid (1)

 • Volledig verplicht

Rechtsvormen (1)

 • Zelfstandige organisatie: Gemeenschappelijk openbaar lichaam